Ashiatsu Training

Showing all 5 results

 • Ashiatsu Bar Barefoot Massage Online Courses

  Ashiatsu Bar Barefoot Massage Online Courses

  $297.00$597.00
 • Ashiatsu Bar Barefoot Massage Home Study Courses

  $397.00$849.00
 • Ashiatsu Portable Bars

  Ashiatsu Bars Portable Instructions DIY

  $30.00
 • Ashiatsu Floor Massage

  Ashiatsu Floor Massage Online Training

  $199.00
 • Ashiatsu Intro Seated Barefoot Massage Online

  Ashiatsu Intro Seated Barefoot Massage Online

  $49.00