Ashiatsu

Showing 1–9 of 16 results

 • Ashiatsu Bar Barefoot Massage Online Courses

  Ashiatsu Bar Barefoot Massage Online Courses

  $297.00$597.00
 • Ashiatsu Bar Advanced Home Study

  Ashiatsu Bar Advanced Home Study

  $275.00
 • Ashiatsu Bar Barefoot Massage Home Study Courses

  $397.00$849.00
 • Ashiatsu Floor Bar Massage Online Home Study

  Ashiatsu Floor Bar Massage Online Home Study

  $297.00
 • Ashiatsu Bar Stationary Installation Instructions

  $19.99
 • Ashiatsu Portable Bars

  Ashiatsu Bars Portable Instructions DIY

  $30.00
 • Ashiatsu Cream 8oz Refillable Tube

  Ashiatsu Cream 8oz Refillable Tube

  $15.99
 • Ashiatsu Floor Bar Massage Online Home Study

  Ashiatsu Floor Bar Massage Home Study

  $397.00
 • Ashiatsu Floor Home Study

  Ashiatsu Floor Home Study Hard Copy

  $300.00