Ashiatsu

Showing 1–9 of 19 results

 • Ashiatsu Bar Barefoot Massage Home Study Courses

  $497.00$1,297.00
 • Ashiatsu Bar Barefoot Massage Online Courses

  Ashiatsu Bar Barefoot Massage Online Courses

  $397.00$1,097.00
 • Ashiatsu Portable Floor Bars

  Ashiatsu Portable Floor Bars

  $599.99
 • Ashiatsu Floor Bar Massage Online Home Study

  Ashiatsu Floor Bar Massage Home Study

  $497.00
 • Ashiatsu Bar Basic Barefoot Massage 24 CE NCBTMB

  $397.00
 • Ashiatsu Floor Bar Massage Online Home Study

  $397.00
 • Ashiatsu Floor Home Study

  Ashiatsu Floor Home Study Hard Copy

  $397.00
 • Ashiatsu Bar Deluxe: Ashiatsu Basic & Advanced Online

  $349.00
 • Ashiatsu Bar Advanced Home Study

  Ashiatsu Bar Advanced Home Study

  $325.00